Dit onderzoek is op vrijwillige basis en volledig onafhankelijk gehouden onder Alkmaarders.

Hoe ervaren Alkmaarders hun leefomgeving? Voelen zij zich er veilig? Wat doen zij zelf om de buurt veilig te houden? Hoe ervaren zij het verkeer in de eigen straat? Welke verbetersuggesties hebben ze voor hun buurt en wat vinden ze van het beleid en actie vanuit de gemeente op het gebied van veiligheid, verkeer en wonen?

Op dit soort vragen geeft de Buurtmonitor Alkmaar 2017 antwoord. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode november 2016 – februari 2017. In totaal hebben 921 Alkmaarders de vragenlijst ingevuld. De Buurtmonitor Veiligheid verschijnt in 4 delen. Dit is deel 1 Tevredenheid met de buurt.

buurtmonitor_veiligheid_alkma…

More presentations from Jorrik van Wonderen

Download de presentatie

Samenvatting

 • Alkmaarders geven een 7,4 aan de eigen straat. De eigen buurt scoort een 7,3 en de eigen woonplaats een 7,7
 • Een kwart van de Alkmaarders is (zeer) ontevreden met speelgelegenheid voor kinderen in de buurt
 • 23% is (zeer) ontevreden met de kwaliteit van het straatmeubilair in de buurt
  • Voor spelende kinderen is Huiswaard/ Vroonermeer de beste wijk.
  • De openbare verlichting en het straatmeubilair verdient aandacht in wijk Zuid.
  • In West is men het minst tevreden over het aanbod van OV.
Vindt u uw buurt er in de afgelopen 12 maanden op vooruit of achteruit gegaan?

 • 25% van de Alkmaarders vindt dat hun buurt er het afgelopen jaar op vooruit is gegaan
 • 22% vindt dat de eigen buurt er in de afgelopen 12 maanden op achteruit is gegaan
 • In Daalmeer/Koedijk en Graft-De Rijp/Schermer is de buurt er volgens bijna 3 op de 10 inwoners op achteruitgegaan.
 • Gebrek aan parkeermogelijkheden is net als hondenpoep (30%) een grote ergernis voor Alkmaarders
 • 5 op de 10 Alkmaarders wil graag handhaving op de opruimplicht van hondenpoep
 • 12% ergert zich aan rondhangende jongeren. Hoe ‘overlast’ van jeugd wordt ervaren, kan sterk per straat, buurt of wijk verschillen. Het heeft te maken met de vorm en frequentie van het gedrag en de tolerantiegrenzen van de omgeving. In het Centrum is met 44% de wens het grootst om er actie op te ondernemen. In Alkmaar wil 3 op de 10 dat gemeente/stadstoezicht er actie op onderneemt.
 • Te hard rijden is de grootste ergernis van de Alkmaarder (4 op de 10 stoort zich eraan)
 • 51% vindt dat er te hard wordt gereden in de eigen straat
 • 4 op de 10 inwoners ziet graag controle/handhaving op snelheidsovertredingen in de eigen straat
 • In het Centrum, Overdie en Graft-De Rijp/Schermer ziet een meerderheid (57%) graag dat de hardrijders beboet worden.

Deel 2 over verkeersveiligheid wordt 9 mei online gepubliceerd op deze site en op www.regiopeil.nl.

Ook meedenken over relevante thema’s als Groen, Veiligheid, Wonen, Werken, Ondernemen in Alkmaar? Ga dan naar www.alkmaarders.nl.