Heeft u dé oplossing gevonden voor die vervelende verkeerssituatie? Een briljant idee voor het openbaar groen? Help mee de buurt verbeteren! Uw reactie en die van anderen in het panel vormen concrete aanknopingspunten om beleid (van de gemeente) te toetsen, te verscherpen en te versterken.